Usavršavanje voditelja radionica

U Pravosudnoj akademiji postoji mogućnost pohađanja radionica na kojima se stječu didaktičko-metodička znanja o učenju odraslih i usvajaju prezentacijsko-komunikacijske vještine:

  • Uvod u suvremene tehnike poučavanja
  • Stilovi učenja i poučavanje
  • Ciljevi učenja i poučavanja
  • Grupna dinamika
  • Unapređivanje voditeljskih i prezentacijskih vještina
  • Kako unaprijediti komunikaciju u grupi
Popis obučenih voditelja radionica
Skip to content