23.12.2021

Poziv za sudjelovanje na seminarima Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u 2022. godini – rok za prijave 5. siječnja 2022.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira seminare koji će se održati prema niže objavljenom rasporedu. Radni jezik svih aktivnosti je engleski jezik. Europski građanski postupak, […]
23.12.2021

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u studijskim posjetima u organizaciji Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u 2022. godini – prvi poziv. Rok za prijave – 31. siječnja 2022. u 18 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je objavila prvi poziv za sudjelovanje pravosudnih dužnosnika u studijskim posjetima […]
22.12.2021

Odluka Upravnog odbora Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) o odvijanju edukacije od 19. listopada 2021.

Poštovani polaznici aktivnosti Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN), ovim putem obavještavamo vas da je Upravni odbor EJTN-a izmijenio svoju odluku od 2. lipnja 2021. o […]
22.12.2021

EJTN politika o utjecaju korona virusa (COVID-19) na EJTN aktivnosti

Coronavirus policy
22.12.2021

Svečanost otvaranja projekta „Promicanje vladavine prava i temeljnih prava kroz kvalitetno učenje na daljinu u hrvatskom pravosuđu“, Zagreb, Hotel Dubrovnik, 16. studenoga 2021.

Pravosudna akademija i Ured zastupnice Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i Vijećem Europe projektni su partneri u projektu „Promicanje vladavine prava i temeljnih […]
22.12.2021

Poziv sudskim savjetnicima za sudjelovanje u mrežnom studijskom posjetu Europskom sudu za ljudska prava u organizaciji Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN), 23. i 24. studenoga 2021. Rok za prijave – 16. studenoga 2021. u 12 sati

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) proširila je ciljnu skupinu za studijski posjet Europskom sudu za ljudska prava. Posjet će se realizirati […]
22.12.2021

Studijski posjet sudaca iz Azerbajdžana Pravosudnoj akademiji, 25. studenoga 2021.

Dana 25. studenoga 2021. održan je studijski posjet sudaca iz Azerbajdžana Pravosudnoj akademiji. Posjet se realizirao u okviru projekta Europske unije „Potpora daljnjem razvoju alternativnog načina […]
22.12.2021

Poziv za dostavljanje prijava za sudjelovanje u Programu razmjena Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u 2022. godini – Rok za dostavljanje prijava: 22. prosinca 2021.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (European Judicial Training Network, EJTN) izvijestila je Pravosudnu akademiju da je otvoren poziv za sudjelovanje pravosudnih dužnosnika u Programu razmjena EJTN-a […]
22.12.2021

Poziv za sudjelovanje na mrežnim seminarima Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u prosincu 2021.elovanje na mrežnim seminarima Europske mreže za pravosudno osposobljavanje (EJTN) u prosincu 2021.

Europska mreža za pravosudno osposobljavanje (EJTN) organizira mrežne seminare koji će se održati prema niže objavljenom rasporedu. Radni jezik svih aktivnosti je engleski jezik. 1. Pravosuđe […]
Skip to content