Projekti u tijeku

Projekti iz Programa pravosuđe u kojima sudjeluje Pravosudna akademija

1. „Bolja primjena europskih prekograničnih postupaka: pravni i jezični seminari za službenike u pravosuđu diljem Europe“ (“Better applying European cross-border procedures: legal and language training events for court staff across Europe”)
Korisnik: Akademija za europsko pravo (ERA)
Status Pravosudne akademije: projektni partner s financijskim doprinosom
Ciljna skupina: savjetnici u pravosudnim tijelima
Aktivnosti: serija pravnih i jezičnih seminara o primjeni instrumenata EU prava u prekograničnim građanskim postupcima
Izvor financiranja: Program pravosuđe 2014.-2020.
Provedba: prosinac 2018. – studeni 2021.
Kontakt osoba u Pravosudnoj akademiji: Nella Popović (nella.popovic@pravosudje.hr)

2. „Bolja primjena europskog kaznenog prava: pravni i jezični seminari za službenike u pravosuđu diljem Europe“ (“Better applying European criminal law: legal and language training events for court staff across Europe”)
Korisnik: Akademija za europsko pravo (ERA)
Status Pravosudne akademije: projektni partner bez financijskog doprinosa
Ciljna skupina: savjetnici u pravosudnim tijelima
Aktivnosti: 10 međunarodnih seminara i 3 paneuropske konferencije o primjeni instrumenata EU prava u prekograničnim kaznenim postupcima
Izvor financiranja: Program pravosuđe 2014.-2020.
Provedba: studeni 2019. – listopad 2022.
Kontakt osoba u Pravosudnoj akademiji: Nella Popović (nella.popovic@pravosudje.hr)

3. „Primjena postupovnih prava u EU-u: Trenutačno stanje“ (“Applying procedural rights in the EU – State of play”)
Korisnik: Akademija za europsko pravo (ERA)
Status Pravosudne akademije: projektni partner bez financijskog doprinosa
Ciljna skupina: suci i državni odvjetnici
Izvor financiranja: Program pravosuđe 2014.-2020.
Provedba: listopad 2019. – lipanj 2021.
Kontakt osoba u Pravosudnoj akademiji: Nella Popović (nella.popovic@pravosudje.hr)

4. Projekt SWIPE

Projektni koordinator: WWF Bugarska
Status Pravosudne akademije: projektni partner
Izvor financiranja: Program EU-a LIFE
Kontakt osoba u Pravosudnoj akademiji: Tamara Pavičić (tamara.pavicic@pravosudje.hr)
Više o projektu:
Početak provedbe projekta pod nazivom „Uspješan progon kaznenih djela protiv divljih vrsta u Europi“ (SWiPE)
Pravosudna akademija sudjeluje kao partner u EU projektu iz programa LIFE pod nazivom „Uspješan progon kaznenih djela protiv divljih vrsta u Europi“.
Projekt vodi WWF (World Wildlife Fund) Bugarske, a ostali projektni partneri su podružnice WWF-a iz nekoliko europskih zemalja, Flora & Fauna International, TRAFFIC. Osim Pravosudne akademije, projektni partneri iz Hrvatske su i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske te WWF Adria.
Projekt će trajati tri godine te će se fokusirati na suzbijanje kaznenih dijela protiv divljih vrsta u Europi. Uključit će u u edukaciju državne odvjetnike, istražitelje te predstavnike nadležnih izvršnih agencija.
Kaznena djela protiv okoliša danas predstavljaju četvrtu najveću skupinu organiziranih kaznenih djela prema financijskim pokazateljima, nakon trgovanja ljudima, drogom i oružjem. Nedavno izvješće Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) i Interpola pokazalo je da je procijenjena vrijednost štete počinjene kaznenim djelima protiv okoliša do 258 milijardi dolara, u što je uključena i neprocjenjiva šteta našem planetu, značajno smanjenje bioraznolikosti, te potpuno istrebljenje pojedinih europskih biljnih i životinjskih vrsta. Kao odgovor na rezultate navedenog izvješća, Europska unija je potaknula brojne inicijative poput Akcijskog plana protiv krijumčarenja divljim vrstama, Smjernica za uklanjanje nezakonitog ubijanja, zarobljavanja i trgovanja pticama te Paneuropskog akcijskog plana za jesetre.
Glavni cilj ovoga projekta je smanjenje broja kaznenih djela protiv divljih vrsta kroz poboljšavanje usklađenosti s propisima EU-a o zaštiti okoliša te kroz povećanje broja procesuiranih kaznenih djela. U okviru projekta provoditi će se radionice na europskoj te nacionalnoj razini za državne odvjetnike, službenika izvršnih tijela te drugih eksperata iz područja suzbijanja kaznenih djela protiv divljih vrsta. Ostale aktivnosti unutar projekta uključuju izradu analize postojećeg stanja kaznenih djela protiv divljih vrsta na nacionalnoj razini, izradu europskog izvješća, izradu, pokretanje te održavanje online portala o kaznenim djelima protiv divljih vrsta, provedbu europske radionice u Madridu, aktivnosti usmjerene na poboljšavanje zakonodavnog okvira te izradu i provedbu strategije za suzbijanje kaznenih djela protiv divljih vrsta.

5. Projekt „Promicanje vladavine prava i temeljnih prava kroz kvalitetno učenje na daljinu u hrvatskom pravosuđu”
– Partneri: PA, Ured zastupnice RH pred ESLJP-om, Vijeće Europe
– Izvor financiranja: Instrument tehničke podrške Glavne uprave za podršku strukturnim reformama Europske komisije (Technical Support Instrument – TSI, DG REFORM)
– Početak provedbe: 15. rujna 2021.
– Trajanje: 20 mjeseci
– Vrijednost: cca. 500.000 EUR
– Svrha: Pružiti podršku Pravosudnoj akademiji u unaprjeđivanju metodologije, pomagala i stručnih znanja za izradu i provedbu visokokvalitetne edukacije, posebno u području ljudskih prava i vladavine prava, a u skladu s potrebama koje će kroz projekt iskazati hrvatsko pravosuđe. Stručnu podršku tijekom provedbe projekta pružat će Ured zastupnice RH pred ESLJP-om i Vijeće Europe.
I. PRIPREMNE AKTIVNOSTI:
– Početno izvješće (do kraja 2021.): Odnosi se na postojeće stanje u području edukacije o ljudskim pravima i vladavini prava.
– Iizvješće o analizi potreba za edukacijom u području ljudskih prava i vladavine prava
II. GLAVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
– Procjena postojećih digitalnih pomagala i usluga PA;
– Smjernice za planiranje i provedbu unaprjeđenja metodologije edukacije s naglaskom na e-učenje;
– Trening trenera (TOT) o metodologiji online edukacije i digitalnim vještinama
– Pilot treninzi o temama iz područja vladavine prava i temeljnih prava koje će zajedno organizirati PA i Ured zastupnice. Na temelju analize potreba izradit će se i provesti radionice uživo i online.
– Pilot treninge će voditi voditelji osposobljeni kroz TOT.
III. TOT i pilot treninzi
– 4 TOT-a o metodologiji online edukacije i digitalnim vještinama, po jedan za suce, zamjenike državnih odvjetnika, predstavnike Ureda zastupnice i predstavnike PA.
– 5 pilot treninga kroz projekt: Taj broj odgovara broju tema koje su iskazane kroz jednu od analiza koja je rađena za potrebe suradnje s Vijećem Europe. Tada su se kao potrebne teme pokazale sljedeće: azil, načelo ne bis in idem, postupovna jamstva (čl. 2. i 3. EKLJP-a), pravo na pravično suđenje (čl. 6. EKLJP-a).
IV. AKTIVNOSTI JAČANJA KAPACITETA PRAVOSUDNE AKADEMIJE
– Strategija upravljanja promjenama s preporukama: Dokument će utvrditi koji su ključni izazovi koji otežavaju prilagodbu pravosuđa novim tehnologijama i dati preporuke za planiranje upravljanja institucijom s obzirom na uvođenje promjena, kao što je digitalizacija.
– Organizacija edukacije za rukovodeće osobe u PA i za pravosudne dužnosnike o upravljanju promjenama (npr. razumijevanje psiholoških efekata promjena, interpersonalne komunikacijske vještine, itd.)
– Studijski posjet: Posjet predstavnika PA jednoj od država članica EU-a koja ima dobro razvijeno učenje na daljinu i primjenu digitalnih pomagala.
V. INDIKATORI PROVEDBE:
– Broj online tečajeva: Projektom je zadano da će ih godišnje biti 7.
– Broj polaznika online tečajeva: 341 u 3 godine (2018.-2020.), što je uključivalo samo online tečajeve PA, ne i HELP-ove tečajeve i webinare u 2020. Očekuje se da će PA tri godine nakon završetka provedbe projekta imati 450 polaznika online edukacija.

Skip to content