Obrazovni materijali

Aktualna praksa ESLJP – gp aspekt (članak 6.)
Prezentacija

eSpis
Prezentacija 1
Prezentacija 2

Jamstvo
Mapa sa materijalima

Nasilje u obitelji
Mapa sa materijalima

Novi Zakon o zemljišnim knjigama – za zk referente
Priručnik
Prezentacija

Pravo EU i pravo VE – građanskopravni aspekt
Mapa sa materijalima

Pravo EU i pravo VE – kaznenopravni aspekt
Prezentacija

Primjena i korištenje CTS-a u radu kaznenih odjela
Prezentacija

Primjena sudskog poslovnika i informatičke vještine te problemi koji se javljaju prilikom unosa spisa u sustav SupraNove
Mapa sa materijalima

Procesuiranje ratnih zločina – ujednačavanje sudske prakse
Prezentacija

Promicanje prava na različitost i borba protiv netrpeljivosti i mržnje
Mapa sa materijalima

Sudska uprava i komunikacijske vještine
Komunikacijske vještine
Sudska uprava

SupraNova – radionice za članove Uredništva CSP – suci i savjetnici
Mapa sa materijalima

SupraNova – unos i obrada sudske odluke – edukacija za zapisničare
Mapa sa materijalima

Uporaba hrvatskog standardnog jezika u pismenima i odlukama pravosudnih tijela
Prezentacija

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
Priručnik
Prezentacija

Skip to content