Obrazovni materijali – 2019

EU i međunarodno pravo
e-knjiga o primjeni Povelje o temeljnim pravima u području azila
(knjiga je izrađena u okviru projekta „Povelja Europske unije o temeljnim pravima u sudskom postupku“)
Prekogranična pitanja bračnoimovinskih režima i režima imovine registriranih partnera

Građansko i građansko postupovno pravo 
Novi Zakon o parničnom postupku
Novine u građanskom zakonodavstvu – 2019.
Novo uređenje revizije
Stečaj potrošača
Zaštita potrošača

Kazneno pravo
Načelo ne bis in idem
Nezakoniti dokazi
Novine u kaznenom zakonodavstvu 2019. – Zbornik radova

Pojedinačna procjena žrtava
Rješenje o odbačaju kaznene prijave
Ujednačavanje sudske prakse općinskih i županijskih sudova – 2019.
Zločin iz mržnje i govor mržnje
ZPSKS-ZOMPO – za državne odvjetnike
ZPSKS-ZOMPO – za suce

Obiteljsko pravo
Zaštita najboljeg interesa djeteta u postupcima ovrha odluka u predmetima obiteljskopravne zaštite djece

Poseban program za službenike
Osposobljavanje stručnih osoba za rukovanje opremom za audio-video snimanje dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku

Prekršajno pravo
Prekršaji iz područja javnog reda i mira i javne sigurnosti s obilježjem mržnje

Radno pravo
Primjena prakse ESLJP i Suda EU u suđenju u radnopravnim sporovima u Republici Hrvatskoj

Trgovačko pravo
Jamci i razlučni vjerovnici u predstečajnom i stečajnom postupku
Mjere osiguranja
Odgovornost za štetu od povrede tržišnog natjecanja
Prijeboj

Upravno pravo
Novine u postupku izvlaštenja i sudska praksa

 

Skip to content