Obrazovni materijali – 2016

Građansko i građansko postupovno pravo 
Nužno i jedinstveno suparničarstvo u tijeku ostavinskog postupka
Problematika naknade štete na radu i u vezi s radom
Naknada koristi kod gospodarskog iskorištavanja pomorskog dobra bez valjane pravne osnove
Zakon o potrošačkom kreditiranju
Postupak u sporovima male vrijednosti
Stečaj – Zakon o stečaju potrošača
Sudjelovanje djeteta u sudskim postupcima te zaštita prava i dobrobiti djeteta u tim postupcima

Kazneno i kazneno postupovno pravo
Imovinski izvidi i privremene mjere osiguranja
Međunarodna pravna pomoć i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – teorijski i praktični aspekti
Postupanje u predmetima ratnih zločina
Vještačenje u kaznenom postupku
Novine u Kaznenom zakonu – II. novela

Prekršajno pravo
Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima
Najčešći propusti u primjeni materijalnog prekršajnog prava-posebni propisi

Upravno pravo
Posebnosti upravnosudske prakse u poreznim stvarima
Građenje i prostorno uređenje u praksi upravnih sudova

Trgovačko pravo
Tijela stečajnog postupka
Vrste i učinci obveza
Stjecanje, promjena i prestanak članstva u trgovačkim društvima

Zemljišnoknjižno pravo 
Zemljišnoknjižno pravo

EU i međunarodno pravo 
Odabrana poglavlja Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (NN MU 6/99) i praksa Europskog suda za ljudska prava – kaznenopravni aspekt

Poseban program za savjetnike u pravosudnim tijelima

Poseban program za službenike u pravosuđu 
Aktualna pitanja zemljišnoknjižnog prava – edukacija zk referenata

Ostalo

 

Skip to content