O programu

Teorijsko stručno obrazovanje vježbenika i vježbenica u pravosudnim tijelima provodi se od siječnja 2010. godine u Pravosudnoj akademiji (Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, Narodne novine broj 84/08 i 75/09 i Pravilnik o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima, Narodne novine broj 96/09 i 4/10).

Programom su obuhvaćeni vježbenici u pravosudnim tijelima (sudački i državnoodvjetnički vježbenici).

Postupak odabira vježbenika i vježbenica provodi se putem javnog natječaja koji raspisuje Ministarstvo pravosuđa. Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama i na web stranici Ministarstva pravosuđa. Raspisuje se na osnovu iskazanih potreba pravosudnih tijela iz cijele Hrvatske.

Vježbenička obuka traje dvije godine. Sastoji se od praktičnog i teorijskog dijela. Praktični dio vježbenici obavljaju uz mentorsko praćenje u pravosudnim tijelima, a teorijski dio u sklopu radionica u Pravosudnoj akademiji.

Teorijska obuka se provodi kroz radionice, istovremeno u pet regionalnih centara Pravosudne akademije ( Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin).

Cilj obuke je stjecanje vještina za rješavanje praktičnih poslova iz djelokruga rada sudova i državnog odvjetništva te priprema vježbenika za pravosudni ispit.

Voditelji radionica su suci i zamjenici državnih odvjetnika koje određuje Programsko vijeće Pravosudne akademije.

Skip to content