E-učenje Pravosudne akademije

Pravosudna akademija je u okviru provedenog projekta IPA 2009 „Profesionalni razvoj savjetnika u pravosudnim tijelima te budućih sudaca i državnih odvjetnika kroz uspostavu samoodrživog sustava obuke“ uz svoje redovne aktivnosti stručnog usavršavanja uvela i metodu učenja na daljinu (e-učenja). E-učenje može se definirati kao osposobljavanje koje ne iziskuje prisutnost polaznika te koje pomoću tehnoloških platformi omogućuje ili prilagođuje pristup i vrijeme u procesu podučavanje-učenje, prilagođujući ih sposobnostima, potrebama i dostupnosti svakog polaznika. Pretpostavka e-učenja je ušteda vremena i sredstava potrebnih za edukaciju, s obzirom da se polaznici na svojim računalima na radnim mjestima uključuju u e-učenje. Osim što pomoću alata za sinkronu komunikaciju jamči poticajno obrazovno okruženje, e-učenje unaprjeđuje i ukupan proces upravljanja vremenom. Učenje na daljinu u Pravosudnoj akademiji provodi se u suradnji s CARnet-om (Hrvatskom akademskom istraživačkom mrežom) te uz pomoć priznatog sustava za online učenje (Moodle). 

U okviru navedenog projekta u Pravosudnoj akademiji proveden je pilot e-tečaj „Pravosudna suradnja u građanskim i kaznenim stvarima u EU“ koji je bio namijenjen sudskim i državno odvjetničkim savjetnicima.

Nakon završetka projekta u veljači 2014. godine, Pravosudna akademija je uspješno nastavila provoditi e-tečajeve koje je uz pomoć domaćih stručnjaka razvila u području građanskog, trgovačkog, kaznenog, prekršajnog i EU prava.

E-tečaj „Građanski parnični postupak“, namijenjen savjetnicima u pravosudnim tijelima te sucima i državnim odvjetnicima, proveden je i uspješno završen u listopadu 2014. Direktorica tečaja je bila sutkinja Vrhovnog suda Davorka Lukanović Ivanišević, a mentori tečaja bili su suci Vrhovnog suda Damir Katić i Damir Kontrec te sutkinja Općinskog suda u Rijeci Iva Ivanišević Mostovac.

E-tečaj „EU pravo“ je započeo u listopadu 2014. te će ukupno trajati 18 tjedana. E-tečaj je namijenjen sucima, državnim odvjetnicima te savjetnicima u pravosudnim tijelima. Direktorica tečaja je sutkinja Vrhovnog suda Katarina Buljan, a mentorice tečaja su sutkinje Županjskog suda u Rijeci Ksenija Dimec i Larisa Crnković.

E-tečaj „Prekršajni postupak“ je započeo u studenome 2014. te će ukupno trajati dvanaest tjedana. E-tečaj je namijenjen sucima te savjetnicima u pravosudnim tijelima. Direktori i mentori na ovome tečaju su zamjenik predsjednika Visokog prekršajnog suda Marko Rašo te sutkinja Visokog prekršajnog suda Gordana Korotaj.

Također, u okviru programa HELP II Vijeća Europe Pravosudna akademija je u svibnju ove godine započela s provedbom e-tečaja „Uvod u Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Europski sud za ljudska prava“ za hrvatske pravosudne dužnosnike. Ovaj e-tečaj namijenjen je državnim odvjetnicima i sucima općinskih, prekršajnih, upravnih i županijskih sudova, a predsjednica Ustavnog suda Republike Hrvatske, dr. sc. Jasna Omejec, uključila se u njegovu provedbu kao nacionalni mentor.

Pravosudna akademija je prva u Hrvatskoj koja je uvela sustav učenja na daljinu koji obuhvaća obrazovanje sudaca, državnih odvjetnika, savjetnika i vježbenika u pravosudnim tijelima čime je usvojen dio preporuke Europske komisije COM (2011) 551 o uvođenju sustava učenja na daljinu u europske pravosudne škole odnosno centre.

Pravosudna akademija će i nadalje razvijati i provoditi učenje na daljinu s ciljem unaprjeđenja i proširenja programske ponude te u nastojanju da se prednosti ovakvog načina edukacije što više prepoznaju od strane naših ciljnih skupina.

Kontakt podaci:

 

Skip to content