ESF projekt „Unaprjeđenje programa edukacija u borbi protiv kibernetičkog kriminala“

Pravosudna akademija je u kolovozu 2019. godine počela s provedbom projekta pod nazivom „Unaprjeđenje programa edukacija u borbi protiv kibernetičkog kriminala“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je namijenjen sucima, državnim odvjetnicima te savjetnicima u pravosudnim tijelima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
– Jačanje kapaciteta pravosudnih dužnosnika, savjetnika i službenika u pravosuđu o kibernetičkom kriminalu
– Razvoj obrazovnih materijala o kibernetičkom kriminalu (za osnovnu, naprednu i specijalističku edukaciju)
– Digitalizacija poslovnih procesa Pravosudne akademije

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK): Ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava iznosi 2.267.506,04 HRK od čega je 1.927.380,13 HRK (85%) financirano iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta: 12. kolovoza 2019.- 12. kolovoza 2021.

Kontakt osobe za više informacija:
Maja Marija Fuchs, tajnica Pravosudne akademije i voditeljica projekta
Tamara Pavičić, stručna suradnica i projektna koordinatorica

Poveznice na relevantne internetske stranice: 

 

Projekt je sufinanciran iz Europskoj socijalnog fonda
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Pravosudne akademije

Skip to content